Polityka prywatności

Polityka prywatności  sklepu internetowego www.piotrlysakowski.pl

I. Definicje

§ 1

W  polityce prywatności sklepu internetowego www.piotrlysakowski.pl pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca” ​– firma Piotr Łysakowski, z siedzibą przy ul. Katowickiej 11a/35 61-131  w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem NIP 929-137-48-90; REGON 970413120′

b. „Sklep” – ​sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.piotrlysakowski.pl oraz jej podstronach,

c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e. „Regulamin Sklepu” – regulamin sklepu  internetowego www.piotrlysakowski.pl, dostępny pod adresem: https://piotrlysakowski.pl/index.php/regulamin/

 

II. Administrator danych osobowych

§ 2

1. Administratorem danych osobowych przekazanych Sprzedawcy w związku z realizacją zamówienia złożonego w Sklepie jest firma Piotr Łysakowski, z siedzibą przy ul. Katowickiej 11a/35, 61-131 w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem NIP 929-137-48-90; REGON 970413120.

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z Administratorem, pisząc pod adres e-mail: store@piotrlysakowski.pl lub pisemnie na ww. adres.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie oraz ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

§ 3

Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

 1. poprzez dobrowolnie wypełnione formularze w procesie rejestracji Konta,
 2. poprzez informacje dobrowolnie podane informacje celem realizacji zamówienia,
 3. poprzez gromadzenie plików “cookies”. 

§ 4

1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy a w szczególności:

 1. w celu zawarcia umowy sprzedaży, świadczenia usług na podstawie  zainteresowania Klienta ofertą Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania umowy sprzedaży bądź świadczenia usług, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu stron umowy zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu oferowania Klientowi produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu informowania Klienta o wydarzeniach organizowanych przez Sklep lub w których Sprzedawca bierze udział ( wernisaże, targi, sztuki, koncerty itp.) na podstawie zgody Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

IV. Prawa osób, których dotyczą gromadzone dane osobowe

§ 5

Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Czas przechowywania danych

§ 6

1. Dane osobowe Klienta wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Sklepu możemy przetwarzać do czasu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Sklep ustali, że się zdezaktualizowały.

 

V. Przekazywanie danych

§ 7

Dane osobowe klienta mogą zostać ujawnione partnerom Sklepu, czyli firmom, z którymi Sklep współpracuje łącząc produkty lub usługi itp. Mogą to być kurierzy, dostawcy, firmy drukarskie, ramiarze, operatorzy płatności on-line oraz współorganizatorzy wystaw.

Do danych osobowych Klienta mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczyciele, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

 

V. Zautomatyzowane przetwarzanie

§ 8

Sklep nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji ani nie gromadzi danych służących zautomatyzowanemu profilowaniu Klientów. 

VI. Polityka cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony www i Sklepu przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się z stroną www. i sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies pozwalają Sprzedawcy na dostosowanie i optymalizację strony www i sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka, ułatwienia logowania, utrzymania stanu zalogowania po opuszczeniu strony Sklepu.
 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.
 5. Technologię Cookies w sposób opisany w punktach 1-4 wykorzystują również podmioty trzecie zarówno współpracujące jak i nie współpracujące ze Sprzedawcą, które oferują reklamy jak najlepiej dopasowane do preferencji Klienta.