Galeria

Selinnunte 1

Selinunt, dorycka bezimienna świątynia z V wieku przed Chrystusem. Potężne miasto, rywal starożytnego Akragas, przez wieki stawiało opór Kartagińczykom.

Cena: 150,00 

Fotografie nabywacie Państwo do wykorzystania w celach prywatnych.
Wykorzystanie komercyjne wymaga uprzedniego kontaktu z autorem.