Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.piotrlysakowski.pl

I. Definicje

§ 1

W  regulaminie sklepu internetowego www.piotrlysakowski.pl pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca” ​– firma Piotr Łysakowski, z siedzibą przy ul. Katowickiej 11a/35 61-131  w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem NIP 929-137-48-90; REGON 970413120′

b. „Sklep” – ​sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.piotrlysakowski.pl oraz jej podstronach,

c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e. „Konsument” – ​osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f. „Polityka prywatności Sklepu” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem

https://piotrlysakowski.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz tworzenia Konta Klienta.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich.

§ 5

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

2. Podane w Sklepie ceny towarów obejmują koszty przesyłki na terenie Polski.

3. Ceny towarów nie zawierają podatków i danin obowiązujących w kraju nabywcy pochodzącego spoza Unii Europejskiej.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7

Koszty wysyłki na terenie Polski ponosi sklep. Koszty wysyłki towarów do innych państw ponosi klient.

§ 8

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Java Script: Internet Explorer/Edge w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 b.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki prywatności Sklepu.

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 9

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk w kształcie postaci znajdujący się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji (rejestracja Klienta przez e-mail) lub zalogować się do swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook klikając w przycisk „Zarejestruj się Facebookiem” (rejestracja Klienta przez Facebook) lub „Zarejestruj się Google” (rejestracja Klienta przez Google). Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności Sklepu.

2. W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło, dane osobowe odbiorcy, adres dostawy oraz adres korespondencyjny (jeśli inny niż dostawy). Ochrona danych osobowych przekazywanych przez Klienta celem zawarcia umowy założenia Konta w Sklepie regulowana jest postanowieniami Polityki prywatności Sklepu. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. Opcjonalnie można wyrazić chęć otrzymywania faktur VAT, poprzez zaznaczenie właściwego pola. W tym przypadku w formularzu należy wypełnić odpowiednie pola.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Sprzedawca informuje, że rejestracja Klienta przez Google oraz serwis społecznościowy Facebook wiąże się z uzyskaniem przez Sklep dostępu do informacji znajdujących się na koncie Klienta w serwisie Google oraz serwisie społecznościowym Facebook, a także, że informacje te będą przechowywane przez Sklep. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z konta w serwisie Facebook, należy zapoznać się z postanowieniami  Polityki prywatności Sklepu, jak również z polityką prywatności serwisu Google oraz Facebook.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu przycisku “Zarejestruj się”, do osoby/Klienta na podany adres e-mail zostaje automatycznie wygenerowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Do wiadomości dołączane są także Regulamin oraz Polityka prywatności Sklepu.

6. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny w link aktywacyjny jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

8. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu, o którym mowa w § 9 ust. 2 powyżej, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień i zwrotów, skorzystania z innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sklep oferuje wsparcie przy składaniu zamówień za pośrednictwem  poczty e-mail oraz komunikatora on-line. W celu skorzystania z pomocy należy wysłać wiadomość mailową z opisem problemu na następujący adres e-mail: store@piotrlysakowski.pl i komunikatora dostępnego na stronie. 

§ 13

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wariantu i kliknięcie przycisku „Zamawiam”, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze.

2. W asortymencie Sklepu dostępne są fotografie autorstwa Piotra Łysakowskiego:

  • w postaci wydruków przeznaczonych do samodzielnej oprawy 
  • oraz wydrukowane i oprawione.

3. Sklep w celu realizacji zamówienia prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych fotografii, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia w najwyższym stopniu odzwierciedlały ich rzeczywisty stan i kolorystykę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją na stronie Sklepu, a wyglądem oryginału, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Klienta.

4. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Na tym etapie, w rubryce „kod rabatowy”, Klient ma możliwość dodania kodu uprawniającego go do otrzymania zniżki na zakupy.

5. Po weryfikacji koszyka oraz ewentualnym dodaniu kodu rabatowego należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji „bez Konta”, podając adres e-mail i dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu. Jeżeli Klient posiada Konto, powinien się na nie zalogować.

6. Następnie należy wybrać sposób płatności. 

7. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu lub odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana.

9. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.

12. Realizacja zamówienie następuje w ciągu 14 (czternastu) dni od jego złożenia. 

V. Dostawa i płatności

§ 14

1. Płatność odbywa się drogą elektroniczną. Dostępne są następujące sposoby płatności: szybkie przelewy, karta kredytowa. Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta. 

2. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§ 15 

Koszty dostawy na terenie Polski ponosi Sprzedawca.

§ 16

1. Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT, wystawiona na dane nabywcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

2. Dokonując zakupu i akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

3. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP. 

§ 17 

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody

VI. Zwroty i reklamacje

§ 18

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem https://www.piotrlysakowski.pl/odstapienie-od-umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów których przedmiotem jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towarów lub do chwili dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient powinien odesłać towar do Sprzedawcy na adres podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.

  • Klient ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, w tym w szczególności koszty przesyłki.
  • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

§ 19

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit. a lub mailowo na adres e-mail: store@piotrlysakowski.pl.

3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 20

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 21

1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres store@piotrlysakowski.pl. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie w następujących

sytuacjach:

a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym,

c. podania nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

VIII. Zmiany regulaminu

§ 22

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia bądź anulowania przez Sprzedawcę usług i towarów związanych ze Sklepem,

b. zmian sposobów oraz kosztów dostawy, zwrotów lub płatności,

c. modyfikacji ścieżki zakupowej,

d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca opublikuje na stronie https://piotrlysakowski.pl informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie opublikowana na co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 21 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 23

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 24

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 25

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://piotrlysakowski.pl/index.php/regulamin.